FAQ

Q: Czym są pliki XML / CSV ?

A: Są to uniwersalne formaty baz danych przygotowane do szybkiego importu informacji dotyczących bazy produktów Inspirion Polska.

1)      CSV - character-separated values,- w tym formacie poszczególne atrybuty oddzielone są średnikami co pozwala zapisać tabularyczne dane w postaci ciągu znaków.

2)      XML - Extensible Markup Language – w tym formacie poszczególne wartości zdefiniowane są dodatkowymi atrybutami, które określają ich przynależność do danej kategorii

Q: Jakie informacje znajdę w plikach XML / CSV ?

A: Pliki zawierają wszystkie informacje dostępne z poziomu strony produktu (nazwa, opis, informacje techniczne, zdjęcia) z wyłączeniem stanów magazynowych.

Q: Gdzie znajdują się pliki XML / CSV ?

A: Pliki dostępne są z menu pliki po zalogowaniu się na platformie. Pliki generowane są jako odpowiedź na zapytanie wysłane przez użytkownika.

Q: Jakie są zalety i wady formatu CSV ?

1)      Najbardziej zwarty format

2)      Niższa  uniwersalność – wymaga dedykowanego  parsera

3)      Brak możliwości hierarchizowania danych

Q: Jakie są zalety i wady formatu XML ?

1)      Większość przeglądarek posiada gotowe analizatory plików XML

2)      Obsługuje hierarchizację danych

3)      Pojedynczy  rekord XML jest około 3 razy dłuższy niż odpowiednik zapisany w CSV

Q: Czym jest API ?

A: API systemu B2B Inspirion służy do pobierania podstawowych informacji o produktach oraz składania zamówień dla użytkowników posiadających już swoje konta w systemie.

Q: Jakie informacje są dostępne przez API ?
A: Poprzez API dostępne są wszystkie informacje dotyczące produktów (włącznie ze stanami magazynowymi). Dodatkowo API pozwala na składanie zamówień czy kalkulacje nadruków .

Q: W jaki sposób komunikuje się API ?

A: Interfejs oparty jest o wzorzec REST co oznacza wykorzystanie protokołu HTTP i prostych odpowiedzi bez skomplikowanej architektury SOAP. Implementacja jest w pełni restowa, co oznacza brak konieczności umieszczania parametrów w adresie URL żądania, lecz w formacie JSON w jego treści.

Q: Jak uzyskać dostęp do API ?
A: W celu uzyskania dostępu należy kontaktować się ze swoim opiekunem handlowym